Coleoptera
Egorov, Leonid
[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Search] [Contents]

428037, Russia, Cheboksary (Chuvash Republic), ul. Kadykova, 11, kv. 525
E-mail: prisur@chtts.ru

Index of my papers (mainly in Russian):
Platyscelidini
Egorov L. V. Novye vidy zhukov-chernotelok roda Oodescelis Motsch. (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomol. obozrenie. 1987. ?. 66, Vyp.4. S. 800 - 802 (in russian)
Egorov L.V. New species of the nocturnal ground beetles of the genus Oodescelis Motsch.(Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomological Review. 1988. Vol. 67, N 3. P. 156 - 158.
Egorov L.V. ? synonimike Bioramix picipes (Gebler, 1833) (Coleoptera, Tenebrionidae) // Nasekomye Mongolii. L.: Nauka, 1989. Vyp. 10. S. 389 - 392. (in russian)
Egorov L.V. Obzor zhukov-chernotelok roda Platyscelis Latr. (Coleoptera, Tenebrionidae) fauny SSSR // Entomol. obozrenie. 1989. ?. 68, ???. 2. ?. 336 - 352. (in russian)
Egorov L.V. Novye vidy i podvid roda Oodescelis Motsch. (Coleoptera, Tenebrionidae) fauny SSSR // ?r. Z??l. Instituta AN SSSR. 1989. ?. 208. S. 102 -106. (in russian)
Egorov L.V. Review of the genus Platyscelis Latr. (Coleoptera, Tenebrionidae) of the USSR // Entomological Review. 1989. Vol. 68, N 6. P. 89 - 108.
Egorov L.V. K systematik? triby Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomol. obozrenie. 1990. ?. 69, Vyp.2. ?. 401 - 412. (in russian)
Egorov L.V. Chernotelki triby Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) fauny SSSR. Avtoreferat dissertacii ... k?nd. biol. nauk. L. 1990. 23 s. (in russian)
Egorov L.V. Novye vidy chernotelok roda Bioramix Bat. (Coleoptera, Tenebrionidae) // Trudy Zool. instituta AN SSSR. 1990. ?. 211. S. 117 - 134. (in russian)
Egorov L.V. K synonymike dvuh vidov roda Platyscelis Latr. i opicanie novogo vida roda Bioramix Bat. (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomol. Obozrenie.1990. T. 69, Vyp. 4. S. 890 - 892. (in russian)
Egorov L.V. Chernotelki roda Platyscelis Latr.(Coleoptera, Tenebrionidae) // Uspehi entomologii v SSSR. Mater. X sezda VEO. L. 1990. S. 39 - 39. (in russian)
Egorov L.V. Die Platyscelidini des Staatlichen Museums fur Tierkunde in Dresden (Insecta, Coleoptera: Tenebrionidae) // Reichenbachia. 1991. Band 28, Nr 28. S. 145 - 148. (in germany)
Egorov L.V. On the synonymy of two species of Platyscelis Latr. and description of a new species of Bioramix Bat. (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomological Review. 1991. Vol. 70, N 5. P. 87 - 89.
Egorov L.V. Planoplatyscelis Kaszab, 1940 (Insecta, Coleoptera): proposed designation of Platyscelis margelanica Kraatz, 1882 as the type species // Bulletin of Zoological Nomenclature. 1991. 48, N 4. P. 300 - 301.
Egorov L.V. Platyscelis Latreille, 1818 (Insecta, Coleoptera): proposed designation of Tenebrio hypolithus Pallas, 1781 as the type species, so conserving Oodescelis Motschulsky, 1845 // Bulletin of Zoological Nomenclature. 1991. 48, N 4. P. 303 - 304.
Egorov L.V. Novye vidy chernotelok triby Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomol. obozrenie. 1992. ?. 71, vyp. 4. S. 796 - 799. (in russian)
Egorov L.V. Die Platyscelidini des Staatlichen Museums fur Tierkunde in Dresden (II) mit sistematischen Anmerkungen (Insecta, Coleoptera: Tenebrionidae) // Reichenbachia. 1993. Band 30, Nr 10. S. 57 - 61. (in germany)
Egorov L.V. New species of Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomological Review. 1993. Vol. 72, N 4. P. 123 - 126.
Egorov L.V. Zoogegraphicheskaja harakteristika chernotelok triby Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Problemy entomoligii v Rossii. Sbornik nauchnyh trudov XI Sjezda Russkogo entomologicheskogo obshestva Sankt-Peterburg. Zoologicheskii institut RAN. 1998. ?. I. S. 127. (in russian)
Egorov L.V. Obzor zhukov-chernotelok roda Somocoelia Kraatz, 1882 (Coleoptera, Tenebrionidae) // Entomol. obozrenie. 1998. ?. LXXVII. Vyp. 1. ?. 209 - 215. (in russian)
Egorov L.V. Zhuki-chernotelki triby Platyscelidini (?oleoptera, Tenebrionidae) fauny Kirgizii // Entomol. obozrenie. 1999. ?. LXXVIII (78). Vyp 1. S. 122 - 131. (in russian)

Coleoptera of Cuvashia
Egorov L.V. Sostojanie izuchennosti koleopterofauny Chuvashii i problemy ee ohrany // Aktualnye ekologicheskie problemy Chuvashskoj SSR. Cheboksary. 1991. S. 64 - 65. (in russian)
Egorov L.V. K inventarizacii koleopterofauny prirodnogo nacionalnogo parka "Chavash varmane" // Tez. dokl. V Vseross. nauchn. konf. "Problemy issledovanija pamjatnikov istorii, kultury i prirody Evropejskoj Rossii". N. Novgorod. 1994?. S. 103. (in russian)
Egorov L.V. K faune zhukov-usachej (??leoptera, Cerambycidae) Chuvashskogo Gosudarstvennogo prirodnogo nacionalnogo parka "Chavash varmane" // Ohranjaemye prirodnye territorii. Problemy vyjavlenija, issledovanija i organizacii sistem: Tez. dokl. Mezhdunar. nauchn. konf. Chast 2. Perm. 1994b. S. 47 - 49. (in russian)
Egorov L.V. K kadastru zhestkokrylyh Chuvashii // Ekol. vestnik Chuvashii. 1995?. Vyp. 6. S. 66 - 70. (in russian)
Egorov L.V. K faune zhestkokrylyh Chuvachii // Regionalnye ekologo-faunisticheskie issledovanija kak nauchnaja osnova faunisticheskogo monitoringa: Tez. dokl. nauchno-prakt. konf. Uljanovsk: Izd. Ul. GPU, 1995b. S. 51 - 52. (in russian)
Egorov L.V. Ob interesnyh nahodkah zhestkokrylyh v Chuvashii // Kraevedcheskie issledovanija v regionah Rossii. Mater. Vseross. nauchno-prakt. konf. Chast 1. Zoologija. Orel. 1996?. S. 29 - 30. (in russian)
Egorov L.V. K faune zhukov-koprobiontov bajbaka v Chuvashii // Surki Severnoj Evrasii: sohranenie biologicheskogo raznoobrazija. Tez. dokl. II Mezhdunar.(VI) Soveshanija po surkam stran SNG. M.: Izd. ??F, 1996b. S. 28 - 29. (in russian)
Egorov L. V. To the fauna of beetles-coprobionts of the bobac (Marmota bobac Mull.) in Chuvashia // Marmots of Northen Eurasia: the Biodiversity Saving. Abstracts of the 2 nd International (6) Conference on Marmots of the FSU countries (Cheboksary, Chuvash Republic, Russia, September 9 - 13, 1996). Moscow: ABF, 1996c. P. 95 - 98. (in russian)
Egorov L.V. Zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) Chuvashii. Bibliographicheskij spisok rabot // Sbornik nauchnyh tr. aspirantov i prepodavatelej. Cheboksary: ChGPI, 1996d. S.41 -49. (in russian)
Egorov L.V. Nekotorye itogi izuchenija fauny zhestkokrylyh Chuvashii // Ekologija i ohrana okruzhajushej sredy. Tez. dokl. 3-j Mezhdunar. i 6-j Vseross. n.-pr. konf. Bladimir 1996e. S. 221-222. (in russian)
Egorov L.V. Interesnye nahodky zhestkokrylyh (Insecta: Coleoptera) v Chuvashii // Ekol. vestnik Chuvashii. 1996g. ???. 15. ?. 49 - 56. (in russian)
Egorov L.V. K inventarizacii koleopterophauny Chuvashii // Ekol. vestnik Chuvashii. 1996i. ???. 15. S. 61 - 62. (in russian)
Egorov L.V. Zhuki-koprobionty i nidikoly surka-bajbaka (Marmota bobac Mull.) v Chuvashii // Surki Golarktiki kak faktor bioraznoobrazija. Tez. dokl. III Mezhdunarodnoj Konferencii po surkam. M.: Isd. ABF, 1997. S. 39 - 40. (in russian)
Egorov L.V. Materialy k faune zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) nacionalnogo parka "Chavash varmane". Soobshenie I // Fauna i ecologija zhivotnyh nacionalnogo parka “Chavash varmane” (Chuvashskaja Respublika). Vypusk I. Cheboksary. 1997. S. 38 - 58. (in russian)
Egorov L. V. The bobacs (Marmota bobac Mull.) beetles-coprobionts and nidicols in Chuvashia // Holarctic Marmots as a Factor of Biodiversity. - Abstracts of the 3d International Conference on Marmots (Cheboksary, Russia, 25-30 August 1997). - Moscow: ABF, 1997. P. 139.
Egorov L.V. Zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) Chuvashskoj Respubliki: sostojanie izuchennosti i perspektivy issledovanij // Entomologicheskie issledovanija v Chuvashii. Mater. I Resp. entomol. konf. Cheboksary. 1998. S. 25 - 29. (in russian)
Egorov L.V. Osobennosti fauny zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) prirodnogo parka "Zavolzhje" // Ekol. vestnik Chuvashskoj Respubliki. Vyp. 19. ?????????. 1998. S. 64 - 65. (in russian)
Egorov L.V. Zhuk-olen // Narodnaja shkola. 1998. N 5-6. S. 104- 106. (in russian)
Egorov L.V. K faune zhukov-usachej Chuvashii // Problemy entomologii v evropejskoj chasti Rossii i sopredelnyh territorij. Tez. dokl. I mezhdunar. soveshanija. Samaara: Izd."Samarskij universitet",1998. S. 40-41. (in russian)
Egorov L.V. Istorija izuchenija fauny bespozvonochnyh Chuvachskogo Prisurja // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.1. Cheboksary - Atrat. 1999. S. 60-65. (in russian)
Egorov L.V. Zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) Chuvashskoj Respubliki. Obzor semejstv. Sovremennoe sostojanie izuchennosti // Vestnik ChGPU im. I. Ja. Iakovleva. ? 7 (12). Cheboksary. 1999. S. 101 - 104. (in russian)
Egorov L.V. Interesnye nahodki zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) iz Chuvashskogo Prisurja // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.2. Cheboksary - Atrat. S. 38-41. (in russian)
Egorov L.V. Novye dannye po faune zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) nacionalnogo parka "Chavash varmane" (Chuvashskaja Respublika). Soobshenie 2 // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.3. Cheboksary - Atrat. 2000?. ?. 34-39. (in russian)
Egorov L.V. Zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Prisurskij” i ego ohrannoj zony.1. Vvedenie. Istorija izuchenija // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.3. Cheboksary - Atrat. 2000b. S. 39-44. (in russian)
Egorov L.V. Zhestkokrylye (Insecta, Coleoptera) gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Prisurskij” i ego ohrannoj zony. 2. Predvaritelnyj spisok vidov // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.3. Cheboksary - Atrat. 2000c. S. 44 - 49. (in russian)
Egorov L.V. O redkih vidah zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) Jantikovskogo rajona Chuvashskoj Respubliki // Ohrana zhivoj prirody. Cheboksary: Klio, 2000d. S. 97 - 102. (in russian)
Egorov L.V., Grigorjeva T.G. K faune zhukov-listoedov (Coleoptera, Chrysomelidae) Chuvashii // Ekol. vestnik Chuvashii. 1996. Vyp. 15. S. 56 - 60. (in russian)
Egorov L.V., Danilova E.A. Materialy k faune antofilnyh zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) Jalchikskogo rajona // Sbornik nauchnyh tr. studentov, aspirantov i doktorantov. Cheboksary: ChGPI, 1998. Vyp. 3, ?. 2. S. 53 - 55. (in russian)
Egorov L.V., Dmitrieva I.N. K faune kurkulionoidnyh zhukov (Insecta, Coleoptera) gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Prisurskij” // Sbornik nauchnyh tr. doktorantov, nauchn. rabtnikov, aspirantov i studentov. Cheboksary: ChGPU, 2000a. - S. 88 - 93. (in russian)
Egorov L.V., Dmitrieva I.N. Kurkulionoidnye zhestkokrylye (Coleoptera, Curculionoidea) GPZ “Prisurskij”: opyt statystycheskogo analiza fauny // Tez. dokl. II Vseross. konf.-festivalja tvorchestva studentov “Junost Bolshoj Volgi”. - Cheboksary. 2000b. - S. 51-52. (in russian)
Egorov L.V., Dmitrieva I.N. Fauna i biotopicheskoe raspredelenie kurkulionoidnyh zhukov (Coleoptera, Curculionoidea) GPZ “Prisurskij”( Chuvashskaja Respublika) // Rol osobo ohranjaemyh prirodnyh territorij v sohranenii biorasnoobrasija. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii. Kazan: Fort-Dialog, 2000c. - S. 66-70. (in russian)
Egorov L.V., Isajev A.Ju. K faune zhukov-dolgonosikov (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) Chuvashskoj Respubliki // Entomologicheskie issledovanija v Chuvashii. Mater. I Resp. entomol. konf. Cheboksary. 1998. S. 29 - 33. (in russian)
Egorov L.V., Labinov C.A. Zhestkokrylye - vrediteli prodovolstvennyh zapasov Chuvashskoj Respubliki. Cheboksary: Izd. ChGU, 1995. 32 s. (in russian)
Egorov L.V., Labinov C.A. Zhestkokrylye - vrediteli lesov Chuvashskoj Respubliki, karantinnye dlja stran-importerov rossijskoj lesoprodukcii. Cheboksary: Izd. ChGU, 1999. 36 s. (in russian)
Egorov L.V., Labinov C.A. Zhestkokrylye - vrediteli prodovolstvennyh zapasov Chuvashskoj Respubliki. Cheboksary: Izd. ChGU, 2000. 47 s. (in russian)
Egorov L.V., Mironova H.H. Materialy k poznaniju antophilnyh zhukov (Insecta, Coleoptera) Chuvashskogo Prisurja // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.2. Cheboksary - Atrat. 1999. S. 34-38. (in russian)
Egorov L.V., Podshivalina V.N. Fauna zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) bolota v Chuvashskom Zavolzhje // Sbornik nauchnyh tr. studentov, aspirantov i doktorantov. Cheboksary: ChGPI, 1998. Vyp. 3, ?. 2. S. 49 - 52. (in russian)
Egorov L.V., Podshivalina V.N. Izmenenie fauny zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) bolot pod vlijaniem antropogennogo faktora // Sbornik nauchnyh tr. studentov, aspirantov i doktorantov. Vyp. 5. Cheboksary: ChGPU, 1999. S. 53-56. (in russian)
Egorov L.V., Podshivalina V.N. Sravnitelnyj analiz fauny zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) razlichnyh tipov bolot // Tez. dokl. II Vseross. konf.-festivalja tvorchestva studentov “Junost Bolshoj Volgi”. - Cheboksary. 2000?. - S. 47. (in russian)
Egorov L.V., Podshivalina V.N. Ekologicheskaja harakteristika osnovnyh semejstv zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) bolot v prirodnom parke “Zavolzhje” (Chuvashskaja Respublika) // Rol osobo ohranjaemyh prirodnyh territorij v sohranenii biorasnoobrasija. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii. Kazan: Fort-Dialog,, 2000b. - S. 70-74. (in russian)
Egorov L.V., Prokopjeva T.P. Fauna i dinamika chislennosti zhestkokrylyh-hortobointov na selskohozjajstvennyh poljah // Tez. dokl. II Resp. konf.-festivalja tvorchestva molodezhi i shkolnikov "Excelsior". Cheboksary. 1998. S. 59. (in russian)
Egorov L.V., Rusanova E.V. Izuchenie zhestkokrylyh-hortobointov agrocenozov // Tez. dokl. II Resp. konf.-festivalja tvorchestva molodezhi i shkolnikov "Excelsior". Cheboksary. 1998. S. 60. (in russian)
Egorov L.V., Samharadze N.V. Materialy k faune zhukov-koprobiontov i nidikolov surka-bajbaka v Nizhegorodskoj oblasti // Nauchnye trudy GPZ “Prisurskij”. T.2. Cheboksary - Atrat. 1999. S. 48-49. (in russian)
Egorov L.V., Semenova N.I. K faune i ekologii zhestkokrylyh - koprobiontov Chuvashskoj Respubliki // Vestnik ChGPU im. I. Ja. Iakovleva. ? 7 (12). Cheboksary. 1999. S 131 - 135. (in russian)
Egorov L.V., Sysoletina L.G. Ob antofilnyh usachah Chuvashskoj ASSR // Nasemnye i vodnye ekosistemy. Gorkii. 1986. S. 92 - 104. (in russian)
Egorov L.V., Fedorov D.V. Fauna vodnyh Adephaga (Insecta, Coleoptera) Chuvashskoj Respubliki // Entomologicheskie issledovanija v Chuvashii. Mater. I Resp. entomol. konf. Cheboksary. 1998. S. 34 - 37. (in russian)
Egorov L.V., Fedorov D.V. K faune vodnyh ?dephaga (Coleoptera) Chuvashskoj Respubliki // Problemy entomoligii v Rossii. Sbornik nauchnyh trudov XI Sjezda Russkogo entomologicheskogo obshestva Sankt-Peterburg. Zoologicheskii institut RAN. 1998. ?. I. S. 128. (in russian)
Egorov L.V., Hmelkov N. T. K faune zhuzhezhelic (Coleoptera, Carabidae) Chuvashii // Regionalnye ekologo-faunisticheskie issledovanija kak nauchnaja osnova faunisticheskogo monitoringa: Tez. dokl. nauchno-prakt. konf. Uljanovsk: Izd. Ul. GPU, 1995. S. 53 - 55. (in russian)
Egorov L.V., Hmelkov N. T. K faune zhuzhezhelic (Coleoptera, Carabidae) nacionalnogo parka “Chavash varmane” // Fauna i ecologija zhivotnyh nacionalnogo parka “Chavash varmane” (Chuvashskaja Respublika). Vypusk I. Cheboksary. 1997. S. 59 - 62. (in russian)
Egorov L.V., Hmelkov N. T. K isucheniju zhuzhezhelic (Coleoptera, Carabidae) Chuvashskoj Respubliki // Problemy entomoligii v Rossii. Sbornik nauchnyh trudov XI Sjezda Russkogo entomologicheskogo obshestva Sankt-Peterburg. Zoologicheskii institut RAN. 1998. ?. I. S?. 129 - 130. (in russian)
Egorov L.V., Hrisanova M.A. K faune kurkulionoidnyh zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) Okskogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika // Sbornik nauchnyh tr. studentov, aspirantov i doktorantov. Vyp. 5. Cheboksary: ChGPU, 1999. S. 40-43. (in russian)
Egorov L.V., Hrisanova M.A. Materialy k faune zhestkokrylyh (Insecta, Coleoptera) Okskogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika // Vestnik ChGPU im. I. Ja. Iakovleva. ? 7 (12). Cheboksary. 1999. S. 119 - 131. (in russian)
Dimitriev A.V., Egorov L.V. Izuchennost fauny nacionalnogo parka “Chavash varmane” // Ekol. vestnik Chuvashskoj Respubliki ???. 20. ?????????. 2000. S. 58-60. (in russian)
Labinov C.A., Egorov L.V. Vidovoj sostav zhestkokrylyh - stvolovyh vreditelej drevesnyh porod, imejushih karantinnoe znachenie pri dosmotre lesomaterialov // Ekol. vestnik Chuvashii. 1996. Vyp. 15. S. 47 - 49. (in russian)
Labinov C.A., Egorov L.V. Novye dannye po zhestkokrylym - stvolovym vrediteljam drevesnyh porod, imejushim karantinnoe znachenie pri dosmotre lesomaterialov v Chuvashskoj Respubliki // Entomologicheskie issledovanija v Chuvashii. Mater. I Resp. entomol. konf. Cheboksary. S. 59 - 60. (in russian)
Labinov C.A., Egorov L.V. Vnimanie lesnomu karantinu // Zashita i karantin rastenij. 1999. ? 11. S. 31. (in russian)
Mutikov V. M., Egorov L.V., Kirillova V. I., Hmelkov N. T., Chernova G. P. Mezofauna pochv na uchastkah s raznymi sistemami zemledelija v kolhoze "Leninckaja iskra Jadrinskogo rajona // Ekol. vestnik Chuvashii. 1996. Vyp. 16. S. 29 -31. (in russian)
Oliger I.M., Sysoletina L.G., Egorov L.V. Istorija i sovremennoe sostojanie entomologicheskih issledovanij v Chuvashii // Entomologicheskie issledovanija v Chuvashii. Mater. I Resp. entomol. konf. Cheboksary. 1998. S. 3 - 8. (in russian)
Panchenko N.L., Dimitriev A.V., Egorov L.V. Sovremennoe sostojanie, izuchennost i perspektivy razvitija Tsivilskoj osnovnoj kolonii surkov Chuvashskoj Respubliki // Surki Golarktiki kak faktor bioraznoobrazija. Tez. dokl. III Mezhdunarodnoj Konferencii po surkam. M.: Isd. ABF, 1997. S. 71. (in russian)
Panchenko N.L., Dimitriev A.V., Egorov L. V. Modern condition state of studies and perspectives of development of Tsivilsk` basic colony of the bobacs in Chuvash Republic // Holarctic Marmots as a Factor of Biodiversity. - Abstracts of the 3d International Conference on Marmots (Cheboksary, Russia, 25-30 August 1997). - Moscow: ABF, 1997. P. 173 - 174.
Hrisanova M.A., Egorov L.V. Fauna i biotopicheskoe raspredelenie kurkulionoidnyh zhukov (Coleoptera: Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Okskogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika // Sbornik nauchnyh tr. studentov, aspirantov i doktorantov. Vyp. 4. Cheboksary: ChGPU, 1998. S. 19-22. (in russian)

[Previous] Degallier, Nicolas - Histeridae
[Next] Ferrer, Julio
[Up] Coleoptera Bibliography
[Home] Home Page
[Mail] Send EMail to Coleoptera
[Search] Search Coleoptera
[Contents] Coleoptera Contents


Thanks for visiting Coleoptera

Last modified on Tuesday, 12 November 2019